Bước 1: Chọn Mua hàng 

Bước 2: Nhập thông tin đơn hàng

Bước 3: Nhập thông tin cá nhân

Bước 4: Thông tin Vận chuyển

Bước 5: Thông tin sản phẩm

Bước 6: Đặt hàng và nhận kết quả thông tin đơn hàng gồm phí vận chuyển

Bước 7: Thông tin hàng hóa có phí vận chuyển