Những sản phẩm tốt nhất được dùng để phục vụ cho sức khỏe của con người!

Khởi đầu, công ty Vườn sạch Bảy Ký là nhà phân phối giải pháp trồng Sung mỹ sạch tại Tp. HCM.

Sau 02 năm, công ty đã mở rộng hoạt động sang mô hình nông sản sạch khép kín từ nguồn cung cây giống, phân bón đến quy trình kỹ thuật được kiểm soát chặt chẽ cho tới đầu ra đến tay người tiêu dùng.

Hiện nay, sau hơn 02 năm hoạt động, công ty đã liên kết được nhiều đối tác tiềm năng, cung cấp những sản phẩm chất lượng cao phù hợp với người tiêu dùng.

Dự án chính hiện nay của công ty Vườn sạch Bảy Ký là liên kết với chuỗi nhà yến khắp cả nước áp dụng mô hình hữu cơ nhằm phục vụ cho cư dân nhà yến và cộng đồng.

Ngoài ra, công ty còn tìm kiếm, lựa chọn phân phối những sản phẩm uy tín chất lượng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.